חפש באתר
חפש באתר

תרומות

"כי טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, תהיינה לים" אריק איינשטיין

לתרומה באמצעות כרטיס אשראי

לתרומה חד פעמית

לתרומה בהוראת קבע

אישורים

העמותה הוקמה בשנת 2016 ונרשמה כחוק ברשם העמותות כע"ר מספר 580635886

לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה בתוקף עד 31/12/2019

אישור ניהול תקין בתוקף עד 31/12/2019

מאפשר לתורמים מארה"ב להכיר בתרומה לצורכי מס בארה"ב

שתלתם ניגונים
קרן הון אנושי 
ע.ר. 58-0-635886  |  טלפון 04-8402058   |   info@shetaltem.org.il