חפש באתר
חפש באתר
צמיחה פיננסית לנוער - פלייר.jpg

התוכנית פועלת בשנת תש"פ במקומות הבאים:
אלוני יצחק, רמת הדסה, כפר חסידים, נווה הדסה, ויצו הדסים, הדסה נעורים, נווה עמיאל, עמותת צמאון – אור יהודה,
עמותת גשר אל הנוער, קדימה – אור יהודה, מרום גולן, מושב רם-און, נווה חורש

שתלתם ניגונים
קרן הון אנושי 
ע.ר. 58-0-635886  |  טלפון 04-8402058   |   info@shetaltem.org.il