חפש באתר
חפש באתר

תרומות

"כי טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, תהיינה לים" אריק איינשטיין

אישורים

העמותה הוקמה בשנת 2016 ונרשמה כחוק ברשם העמותות כע"ר מספר 580635886

לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה בתוקף עד 31/12/2022

אישור ניהול תקין בתוקף עד 31/12/2020

מאפשר לתורמים מארה"ב להכיר בתרומה לצורכי מס בארה"ב

שתלתם ניגונים
קרן הון אנושי 
ע.ר. 58-0-635886  |  טלפון 04-8402058   |   info@shetaltem.org.il