"זה מה שנשאר" – השארת חותם (כיתת י"ב נפרדת ומשאירה את חותמה)

  • ליווי והנחיית שכבת י"ב, לקראת סיום שנתם האחרונה כחניכים בכפר, בהשארת חותם כדוגמת פסל סביבתי / שיפוץ מבנה / ציור חוץ / גינה וכו'. תדירות המפגשים תיקבע ביחד עם הקבוצה והצוות.
התוצר הסופי הוא כמובן פחות חשוב מהמפגש עצמו ובמקרה הזה יש לשים דגש על התהליך (תכנון, הצגה, בחירה, בניית תקציב, גיוס, עבודה בקבוצה, הוצאה לפועל , עמידה בזמנים וכו'). לצורך כך נדרשים אומנים, בעלי מלאכה, יוצרים ועוד.

איפה אנחנו פועלים?
כפר הנוער אלוני יצחק

תמונות מהפעילות

פעילויות נוספות