"לטיול יצאנו" – צוות לוגיסטי טיולים ופעילות חוץ

סיוע בפעילויות שטח של הכפר, הקמת מחסן לוגיסטי, ליווי טיולי אופניים, מסעות ועוד.
היצירתיות היא המפתח להצלחה, זה הצוות שיכול ליזום פוייק'ה בטיול, שירה בציבור ליד המדורה, שיעור על כוכבים, לימוד מחנאות ומה לא? השמיים הם הגבול! למתנדבים שהשטח בנשמתם.

תמונות מהפעילות

פעילויות נוספות